Atıksu Arıtımı

Atıksu Arıtımı

Enbocon  belediyeler,kooperatifler, otel ve tatil köyleri, yazlık siteler, toplu konutlar, fabrikalardan kaynaklanan kentsel ve evsel nitelikli atıksuların arıtılmasında %100 proses garantisi vererek anahtar teslimi tesisler kurmaktadır. Bu kapsamda;

  • Atıksu Arıtma Tesisinin Dizaynı
  • Atıksu Arıtma TesisininProjelendirilmesi
  • İnşaatı
  • Ekipman İmali
  • Montajı
  • Otomasyonu
  • İşletmeye alınması
  • Tesis sorumlu  personelinin eğitilmesi
  • Bir yıl süresince İşletme Bakım Hizmetleri
  • Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili yasal izinlerin alınması

hizmetleri tarafımızdan verilmektedir.