Çöp Gazı (LFG)

LFG (Landfill Gas)

LFG; (Landfill Gas) yani katı atık depo alanlarından elde edilen gazdır. Organik materyallerin çürümesi sonucu oluşan gazı toplayarak, bundan enerji elde edilmesidir.  Elde edilen gazın %50 den fazlası metan içeren gazdır. Metan gazının çevre için çok zararlı bir gaz cinsi olması önemini daha da artırmaktadır. Atmosferdeki CO2 dengesini bozan sera gazlarınından en önemlisi CH4 yani metandır. Metanın diğer gazlarla karşılaştırıldığında atmosfere verdiği zarar eşdeğer gazlara göre 21 kat fazla olduğu hesaplanmıştır. Katı atık depolama alanları dünyada oluşan metan emisyonlarının %25'inden fazlasından tek başına sorumludur. Çöp deponi sahları  doldurulup kapatıldıktan  sonra  bile  20 ile 30 yıl boyunca gaz üretirler.

Çöp gazından enerji elde edilmesi aşağıdaki safhalardan meydana gelmektedir.

 • Çöp gazının toplanması

     Gaz toplama bacaları, kuyuları  ve boru hatları ile gazın toplanması

 • Toplanan çöp gazının iyileştirilmesi

Bu aşamada su ve toz tanecikleri gazdan uzaklaştırılır ve kuru, temiz gaz elde edilir

 • Çöp gazının motor-jeneratör gruplarında yakılarak elektrik elde edilmesi

Yerinde direkt enerji kaynağı olarak kullanılmayan  %50den fazlası metan olan bu  gaz  motor- jeneratörleri vasıtası ile elektrik enerjisine dönüştürülür.

 • Elde edilen elektriğin nakil hatlarına taşınması

Yükseltici taransformatör ve nakil hattı ile elde edilen elektriğin şebekeye bağlanır.

 • Atık ısıdan yararlanılması

 Proses aşamaşında ortaya çıkan  ısı  Kojenerasyon ile  konut ve işletmelerde ısıtma ve soğutma amacı ile kullanılır.

Çöp sahalarına uygulanacak Biyogaz projeleri ile  çevreye metan salınımı önlendiği gibi, bu gazdan elde edilecek elektrik enerjisi ile diğer fosil kaynaklı enerjilerin kullanımı azaltılır

Böylece milli servete hem çöpten elde edilen elektrik; hem de, önlenen bu salınım ve bu miktara elektrik üretimi sırasında oluşacak emisyonlar da engellendiği için iki yönlü KARBON KREDİSİ  kazandırılır.

Çöp deponi sahalarında enerji elde edilmesi konusunda deneyimli kadromuz ile aşağıdaki konularda hizmet veriyoruz ;

 • Çöp sahasının analizi
 • Fizibilite raporunun hazırlanması
 • Projelerin hazırlanması
 • Finansman bulunması
 • Enerji Lisansının alınması
 • Yapım ve işletim