Değerlerimiz

Gelişim ve değişime açık olmak; değişen  koşullarda işine etkin biçimde, verim kaybı olmadan devam edebilecek esneklikte olmak, değişimler karşısındaki olumlu tavrı ve etkinliği sürdürmek,


Sektördeki gelişmeleri takip etmek, bu şekilde süreçleri ve hizmeti iyileştirmek için yeni yöntemler veya çözümler önermek, uygulanılmasını sağlamak,


En azla en fazlayı elde etmek için hedefleri  iyi kavramak , sonuca ulaşmak için kaynaklarımızı en doğru, en verimli şekilde kullanmak,


Sürekli innovasyon” için çalışmak, 


İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel bilgilerin gizliliğine saygı göstermek,


Çalışanlarımıza, iş arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize saygı göstermek,


Çevrenin korunmasında, geri kazanılabilir atıklar için geri kazanım projeleri üretmek, ancak geri kazanılamayan atıklar için bertaraf yöntemini uygulamak.Değerlerimiz