Geri Kazanım

Geri Kazanım

Atık suyu tarımsal sulama, endüstriyel işlemler, yer altı suyu zenginleştirmesi ve büyük arıtmalardan sonra içme suyu gibi çeşitli yararlı uygulamalarda tekrar kullanılma gibi amacları vardır.

Kullanılmış su suyun doğal su döngüsüne dönmeden önce birden fazla kullanılması anlamına gelir. Bu su kentsel atıksu veya endüstriyel işlemler sonucu elde edilmiş olabilir, örneğin gıda ve bira, genel endüsriyel kullanım, metal arıtma & otomotiv, ambalaj atıksu arıtması ve fotovoltaik.

Geri dönüştürülmüş su içmeye suyuna göre azot gibi nutrientleri daha yüksek seviyede içerebilir. Tarımsal ve doğal sulama uygulama alanları ile ek nutrient ve daha az sentetik gübre kullanımı sağlanmış olur.

Enbiocon olarak bizler gerekli vasıflarla ve tecrübeyle su yönetimi planlamalarında uygulama ve analizlere yardım ederek kullanılmış suyun iş dünyanızda gerçeklik kazanmasını, su kullanımı azatlamayı, üretiminizi ve finansal olarak gelişiminizi arttırmayı ve de risklerinizi azaltmayı sağlıyoruz.

Geri dönüştürülmüş atık suyun tekrar kullanımı taze suyun kullanım ihtiyacını azaltır bu sayede temiz çevresel yarar ve kar elde etmiş olursunuz. Suyun endüstriyel olarak geri kullanımı kesin olarak sizlere başka gelir kaynakları sağlar ve karınızı arttır.

Geri kazanımda membran prosesler yüksek kalitede arıtma ve daha az oranla enerji tüketimini sağlar. Enbiocon su geri kullanımı için en uygun membrane çözümlerini ve farklı endüstriyel proses ihtiyaçları için farklı çözümler sunar. Membran sistemlerimiz ultrafiltrasyondan ters ozmosa kadar bütün membran filtrasyonlari içerir.