Karbon Market

Karbon

Emisyon Ticareti ve Karbon Kredisi

Kyoto Protokolü kriterleri, CO2 emisyon değerleri yüksek olan şirketlere CO2 kredisi kullanma zorunluluğu getirmiş ve bu durum CO2 emisyon ticareti ve borsasın ortaya çıkarmıştır.

Emisyon ticareti, basit bir mekanizmadır. Sera gazı emisyonunu belirtilen hedeften daha fazla azaltan bir şirket/ülke, gerçekleştirdiği bu ek indirimi başka bir taraf şirkete/ülkeye satabilmektedir.

Uluslararası emisyon ticaretine konu olacak projelerdeki temel şartlar, sera gazlarını azaltması, birincil enerji tasarrufu sağlaması ve/veya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıdır.  Bu kapsamda  Karbon Ticaretine konu olabilecek projeler;

  • Rüzgar Santralleri
  • Çöp Deponi Gazı Santralleri
  • Anaerobik Atksu Arıtma Tesisleri
  • Biyogaz Santralleri
  • Jeotermal Enerji Santralleri
  • Hidroelektrik Santraller
  • Demir Ergitme Ocağı Santralleri
  • Kömür Ocağı Gazı Santralleri
  • Kojenerasyon Santralleri

 

Kyoto Protokolü ile birlikte ortaya çıkan karbon markette; karbon satışı konusunda hizmet vermekteyiz. Düşük karbonlu teknolojiler kullanarak sera gazı salınımlarında ciddi azaltımlar sağlayan veya sağlamayı düşünen yatırımcılara, emisyon ticareti konusunda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.