Biogaz

Biyogaz başta hayvan gübreleri ve  bitki artıkları olmak üzere, her türlü organik materyalin havasız koşullarda fermantasyonu sonucu elde edilen ve bileşiminde  % 50-70 oranında metan  ve % 30-50 oranında karbondioksit  içeren gazdır. Isıl değeri yüksek bir enerji kaynağıdır. Biyogaz tesislerinde enerjinin yanısıra   fermente olmuş organik gübre elde edilmektedir.

Biyaogaz Tesislerinde;

Metan gazından elektrik enerjisi üretip satmak en önemli amaçtır.

Fermantasyon sonucu  elde edilen   organik gübredir.

Organik maddelerin fermantasyonundan daha az rahatsız edici kokuların çıkmasını sağlanmaktadır.

Ayrıca akışkan halde bulunan gübre ile daha kolay gübreleme yapılması bir başka etkidir.

CHP tesisinde biyogaz yakıldığında termal olarak veya işletme ısısı olarakta yaralanılabilir.

CO2   emisyonlarının azaltılması sonucu Çevreye büyük yarar sağlanır ve bunun  sonucunda Karbon Marketten ilave gelir elde edilebilir.

Başta aşağıdaki  hayvan,  bitki  ve endüstriyel artıkları olmak  üzere,her türlü organik materyali  kullanarak üstün Alman teknolojisi ile biyogaz tesisleri kuruyoruz.

Hayvansal  Atıklar

Bitkisel Atıklar

 Endüstriyel atıklar

İnek gübresi

Mısır atıkları

Arıtma  Çamuru

Kümes hayvanları atıkları

Saman, Çim ve ot atıkları

Kesimhane atıkları

 

 Tüm tahıl atıkları

 Orman endüstrisi atıkları

   

Evsel katı atıklar

 

Sera Atıkları

Biyogaz tesisi kurulumu kapsamında verdiğimiz hizmetler;

Ana Değerlendirme
Yerel şartların analizi
Mümkün olan hammaddelerin miktar ve çeşitlerinin belirlenmesi
İlave katkı maddelerinin belirlenmesi
Uygulanabilecek teknolojinin belirlenmesi
Gaz ve elektrik  olarak üretim tahmininin yapılması
Karbon market gelirinin tespiti

Finansman Analizi
Yatırım maliyetinin tespiti
Yatırım geri dönüş ve karlılık analizi

Ön Tasarım
Elektrik üretiminde mümkün olan ana şebekeye bağlantının tespiti
Tesisin taslak dizaynı

Tesisin kaplayacağı alanın tespiti
Hammadde ve gaz tanklarının kapasitelerinin belirlenmesi
Kullanılacak ekipmanların tespiti
Tesis fiyatının belirlenmesi

Tasarım ve Tesis Kurulumu

Tesis  projelerinin hazırlanması
Tesisin inşaat ve mekanik montajı
Enerji satım lisansının alınmasında danışmanlık
Tesisin işletmeye alınması
Tesisin izlenmesi ve optimizasyonu
Egzos ve gürültü emisyon ölçümleri
Tesis operatörlerinin eğitimi